Oslo +47 400 80 440
Teknikkurs og sikkerhetskurs i elvepadling
Du som allerede har litt padleerfaring, men ivrer etter å bli en ordentlig god kajakkpadler, kan gyve løs på teknikkurset vårt.
Gjennom dette todagerskurset tar vi en grundig gjennomgang av padleferdigheter, for at du skal kunne kalle deg en kajakkekspert.

 

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Pris

Kr. 3300,- pr kurs Kr. 6000,- for begge kursene

Varighet

Begge kursene varer i 16 timer / 2 dager. Skal du ta begge kursene går det altså over 2 helger

Sted

Teknikkurs: Sjoa Sikkerhetskurs: Randselva, Hønefoss

Deltakere

Maks 8 personer per kurs

Våttkort

Du må gjennomføre sikkerhetskurset for å få teknikkurset godkjent på ditt våttkort

Inkluderer

Inkluderer kajakkurstyr og padlebekledning om ønskelig

Erfaring

Sikkerhetskurs: - Du har tatt grunnkurset - Padlet minimum en sesong - Behersker rulla i elv Teknikkurs: - Du har tatt grunnkurset

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

Innhold
-sittestilling
-fremdriftstak
-sveipetak
-padle bakover
-lave støttetak
-hengetak (sculling)
-hengetak (sving)
-kanting av båten i elva
-inn og ut av bakevjer
-traversering
-endring av retning i elva
-Elvelære. Litt teori om de forskjellige formasjoner man møter på elva


Opplæring i sikkerhet for å øke bevisstheten om emnet. I tillegg skal deltakeren lære å kunne utfylle forskjellige roller i en enkel redningsoperasjon. Det forventes ikke at deltakeren skal kunne lede en operasjon.

Teoridel
Elvelære
Litt om strømforhold i elva. Kraft, hastighet etc.
Faremomenter: stein, valser, trær, kulde, flom etc.
Synfaring.
Vanskelighetsgradering.

Forebyggende sikkerhet
Utstyr - med spesiell vekt på: Sikkerhets- og redningsutstyr; Kasteline, karabiner, førstehjelpssaker, kniv, fløyte, tape, trinser, årekrok, flytevest (oppdriftskrav), kuhale, etc.
Førstehjelp: Drukning, hypotermi, førstehjelp ved vanlige skader (Kutt, hjernerystelse, armbrudd, forstuinger, skader av ledd.) Klubbene anbefales å avholde egne førstehjelpskurs. For eksempel tilbyr Norges Røde Kors kursing som varer en kveld.
Taulære. Det stilles krav til at deltakerne kan sette opp og bruke et Z-drag med de knuter og bruk av utstyr dette innebærer. (Det kan godt settes av litt tid til å trene på knuter under gjennomgangen i teoridelen.)
Padleferdighet, dagsform og vanskelighetsgrad.
Organsisering.

Redning
Egenredning
- I båt. Hvordan redde seg ut av valser, stein, trær
- Svømming. Valser, stein, trær
- Oppførsel i kritiske situasjoner
Redning fra båt
- Redning av svømmer (bevisst og bevisstløs)
- Redning av utstyr
Redning fra land
- Kastelina
- Redningsmetoder ved fastkiling. (Pinning)
- Metoder for kraftutveksling

Praksisdel
Tørrtrening med line på land, kasting etter mål.
Trening med bruk av kasteline i elva. For eksempel redning av svømmer med kasteline.
Z-drag. Deltakerne monterer opp systemet flere ganger med forskjellige oppgaver hver gang. Poengter forskjeller i draktaften som benyttes. Det er svært viktig at alle knuter knytes opp for hver gang.Kontakt oss for bestilling: kontakt@madgoats.no

Introkurs

Steg 1

Grunnkurs

Steg 1 & 2

Eskimorulle

Ekstra (anbefalt)

Teknikk- og sikkerhetskurs

Steg 3

Vi vil ikke dele din e-post med noen.