Generelle vilkår

Generell informasjon

1. Vi følger strenge HMS-rutiner, men vær oppmerksom på at det alltid vil være en viss risiko for at noe kan skje i naturen.

2. Sikkerhetsinstruksjoner vil bli gjennomgått i starten av hvert kurs/tur. Hvis instruksjoner ikke blir fulgt, kan ikke Mad Goats AS eller våre instruktører holdes ansvarlig for skader eller tap/skade av utstyr.

3. Våre instruktører har førstehjelpskurs og har alltid med førstehjelpsutstyr.

4. Vi reserverer oss retten til å endre disse vilkårene. Vilkår for avmelding vil ikke endres.

5. Alle deltakere må være svømmedyktige.

6. Vi reserverer oss retten til å nekte kursdeltakelse hvis personen er beruset eller på annen måte ikke kan sitte trygt i en kajakk alene.

7. Ved bestilling av kurs eller tur, forutsetter vi at vilkårene er lest gjennom.

8. Verdisaker kan låses inn i container/Mad Goats AS sin bil om ønskelig.

9. Kajakkpadling er en vannsport, og du vil bli våt.

10. På kurs i regi av Mad Goats AS vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av kurset. Disse bildene kan bli benyttet i Mad Goats AS sine publikasjoner og nettsted, eller i andre medier relatert til Mad Goats AS sine aktiviteter. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt bilde av, må du informere turleder om dette når turen starter.

Helse hos deltakere

1. Selv om våre kurs/turer ikke er veldig krevende, anbefaler vi at du er i form til å utføre aktivitetene.

2. Informer instruktøren dersom du har fysiske plager som kan ha noe å si for aktivitetene.

3. Kurs/turer vil tilpasses deltakerne. Det er viktig at alle overholder tempoet og farten som instruktøren setter.

Bilde/video

På kurs i regi av Mad Goats AS vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av kurset. Disse bildene kan bli benyttet i Mad Goats AS sine publikasjoner og egne internettsider, eller i andre medier relatert til Mad Goats AS sine aktiviteter. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, når turen starter.

Spesielle vilkår – Akerselva

1. Våre kajakker passer for deg mellom 40kg-100kg.

2. Aldersgrense 10 år. Personer under 18 år må ha underskrift av foresatte/verge. Personer fra 16-18 år kan delta på egenhånd med underskrift av foresatte/verge.

3. Vi tilbyr ikke våtdrakt på denne turen. Ha på en regnbukse og sko som tåler å bli våte, og ellers etter forholdene.

Spesielle vilkår – Oslofjorden

1. Våre kajakker passer for deg mellom 40kg-110kg.

2. Personer under 18 år må ha underskrift av foresatte/verge. Personer under 16 år må padle i en dobbel kajakk med en voksen. Personer fra 16-18 år kan delta på egenhånd med underskrift av foresatte/verge.

3. Vi tilbyr ikke våtdrakt på denne turen. Ha på en regnbukse og sko som tåler å bli våte, og ellers etter forholdene.

Spesielle vilkår – Kurs

1. Våre kajakker passer for deg mellom 40kg-110kg.

2. Vi har en aldersgrense på 16 år på våre kurs. Personer under 18 år må ha underskrift av foresatte/verge.

3. Lån av full padlebekledning og kajakkutstyr inngår i prisen. Dette gjelder ikke eskimorulle-kurs og private kurs/privattimer.

Spesielle vilkår – Private arrangement

1. Pristilbudet er basert på antall personer i henhold til bestillingen. Ved større endringer av antallet vil dette i noen tilfeller gi en annen pris.

2. Arrangementsprisen betales 14 dager etter bestilling.

3. Avbestilling innen 30 dager før arrangementstart refunderes 75% av prisen.

4. Avbestilling innen 15 dager før arrangementstart refunderes 50% av betalingen.

5. Ved avbestilling eller at personer ikke møter opp, gis ingen refusjon.

6. Ved sykdom/skade som kan bekreftes av lege for påmeldte person, tilbakebetaler vi bestillingens verdi for gjeldende person uansett tidspunkt.

Bestilling og betaling

1. Bestillingen er bindene når turen er bestilt.

Avbestilling av kurs/tur

Ved avbestilling før kursstart vil følgende gjelde:

1. Avbestilling inntil 14 dager før kursstart: 100 % av betalingen vil bli refundert.

2. Avbestilling inntil 7 dager før kursstart: 50% av betalingen vil bli refundert.

3. Avbestilling senere enn 7 dager før kursstart: Betalingen vil ikke bli refundert.

4. Hvis deltakeren ikke møter opp til avtalt tid, vil betalingen ikke bli refundert.

5. Pass på at du møter i god tid. Ved for sent oppmøte kan gruppen ha reist. Hvis dette skjer, vil vi ikke refundere eller flytte kurset.

6. Avbestilling må skje skriftlig via e-post.

7. Ved sykdom vil du få tilbud om ny dato for kurs/tur. Dette krever at du viser frem sykemelding.

Avlysning av kurs/tur

1. Mad Goats AS kan flytte/avlyse aktiviteten ved force majeure, som vanskelige værforhold, for liten påmelding eller sykdom hos instruktør. Du vil da få tilbud om å flytte turen/kurset til en annen dato.

2. Ved færre enn 4 påmeldte til våre kurs, kan kurset bli flyttet. Du vil få tilbud om nytt kurs eller refundering.

3. Ved avlysing av kurs/tur har deltakerne ikke krav på erstatning, utover kurs-/turavgiften. Vi anbefaler våre kunder å ha egen reiseforsikring.